Viby kyrka-Rosendal, 16 km

Katarinaleden går från Viby kyrka via Brånntorp, Sjörs, Ängatorp, Markatorp (Viby krog) med gångtunnel under E20, Lunds gård, Odensvi, Dovra sjöar, Dovra, Sörängen och Hagalund till Rosendal. Stora delar av etappen går på kuperad terräng.

Viby kyrka

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/kulturmiljo/sevarda-kulturmiljoer/hallsberg/viby-kyrka/Pages/default.aspx

Boende Viby

Viby Gamla Prästgård med Närkes Pilgrimscenter, ligger ca 2,5 km sydväst om kyrkan på andra sidan Vibysjön. Kontakt 0582-66 06 10 eller pilgrimscenter@viby.nu; www.pilgrimnarke.se/vibygamlaprastgard/boende

Odensvi B&B; ligger ca 7 km söder om Viby kyrka, längs Katarinaleden;  www.odensvi.net,

Gatan B&B; Markatorps gård, 69495 Vretstorp, ligger ca 6 km söder om Viby kyrka, längs Katarinaleden, 070 514 17 52 eller 070 209 88 56

Restauranger i Viby:

Viby krog, Markatorp vid E20, 0582-701 11

Restaurang och pizzeria Vretstorp, Stationsgatan 4, 69450 Vretstorp, 0582-66 01 60

Östansjö pizzeria och restaurang, Hallsbergsvägen 81, 69472 Östansjö, 0582-520 59

Livsmedel:

ICA Sojas, Askersundsvägen 63, 694 50 Vretstorp, 0582-66 01 33

Boende Rosendal

www.rosendalsfestgard.se

Viby församling

www.vibyforsamling.se