Nidarosvandringen del 2 inställd

Tyvärr får vi ställa in årets vandring till Nidaros som skulle påbörjas i Funäsdalen den 24 juli. Det är fortfarande karantän som gäller när man ska från Sverige till Norge. Det har ingen betydelse om du har två vaccinationer eller ej, det krävs karantän ändå.

Därför ställer vi in vandringen och hoppas på att kunna genomföra den vid ett senare tillfälle.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sommarcafé öppnar 15/6

Nu öppnar vi sommarcafé i gamla prästgården, Närkes pilgrimscenter.

Vi kommer att ha öppet i juni vecka 24, 25 och 26.

Tisdag, onsdag och torsdag 14:00 – 17:00

Välkomna

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nidaros del 2, 24-29 juli 2021

Kvällen före Olofsdagen strålar pilgrimer från olika håll samman i en gemensam vandring till Nidarosdômen. Bild från 2017.

Vi gör ett nytt försök (coronan stoppade förra årets) att komma in i Norge längs med Romboleden och vandrar 5 dagar mellan Funäsdalen och Trondheim. Start lördag 24 juli kl 9 i Funäsdalen. Avslutas i och med Olofsdagens festligheter i och kring Nidarosdômen den 29 juli. Transport (minibuss) från Viby den 23 juli kan läggas till.

I upplägget ingår kvällsmat, enkel logi (minst madrass på golv), frukost med matsäcksberedning, transport av bagage till nästa etappmål, del av hotellrum i Trondheim. Resan till Funäsdalen och hem från Trondheim ingår inte.

Pris: 3000 kr

Anmälan senast 31 maj till pilgrimscenter@viby.nu eller 0582-66 06 10.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ikonmålarkurs

6-8 augusti
Närkes pilgrimscenter Viby gamla prästgård
Fredag 10.00 – 20.00 Lördag 9.00-20.00 Söndag 9.00 – 14.00

Alexander Deriev, Stockholm, håller en kurs i ikonmålning. Arbetsspråk: Engelska.

Pris: 1500 kr + 200 kr (material) Anmälningsavgiften ska sändas till följande bankkonto: Swedbank clearingsnummer 83279 kontonummer 9732574356

Matkostnaden på 450 kronor och eventuell kostnad för övernattning tillkommer . Det betalas till pilgrimscentret.

Anmälan och ytterligare information kontakta oss via mejl caroline.tivedal-persson@svenskakyrkan.se eller telefon 0582-660610 mellan 8:00-12:00

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Korta pilgrimsvandringar

Vi fortsätter med våra korta pilgrimsvandringar på tisdagar jämn vecka. Vi möter upp vid Viby församlingshem klockan 9:00 och går sedan en kortare vandring. Man tar med sej ett sittunderlag och eget fika. Vandringen beräknas ta ca 2 timmar totalt. Ingen anmälan behövs. Välkommen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vibyförsamling miljödiplomerad

Första delmålet uppnått! Lite senare än vad vi trodde, men nu är vi där. Den 17 februari hölls diplomeringssamtalet och vi blev godkända enligt fas ett i Svenska kyrkans standard

För församlingens del innebär det att vi fått ett officiellt godkännande av vårt miljö- och hållbarhetsarbete.

Den 22 maj kommer vår Biskop Johan Dalman till Viby under sin pilgrimsvandring och vid pingstnattsmässan kommer diplomet att överlämnas.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vibyförsamling ska bli miljödiplomerad

Enligt ett beslut i kyrkorådet i februari 2017 ska Viby församling miljödiplomeras.

Vad är miljödiplomering?

Miljödiplomering handlar om att arbeta på ett systematiskt och strukturerat sätt med miljö- och hållbarhetsfrågor. För att bli diplomerad måste organisationen uppfylla vissa kriterier och nå vissa mål.

Svenska kyrkans miljödiplomering påminner om andra miljöledningssystem med nulägesbeskrivningar, mål och planer för hur målen ska nås och följas upp. En viktig skillnad är att det även innehåller sociala och andliga perspektiv.

Social hållbarhet handlar till exempel om hur vi skapar ett jämlikt samhälle, där människor känner förtroende och tillit till varandra och där vi alla är delaktiga och blir sedda. Andliga perspektiv rör hur vi utifrån vår tro kan leva ett hållbart liv i samklang med hela guds skapelse.

Miljödiplomeringen består av 3 faser, och redan i fas 1 finns de flesta delar med som gör ett miljöledningssystem komplett. I fas 2 och 3 tillkommer några punkter, och dessutom höjs kraven på bl.a. uppföljning och att ledningssystemet ska vara väl förankrat i organisationen.

Viby församling har valt tre områden som vi arbetar med.

  • Hållbar energi för alla
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Ekosystem och biologisk mångfald.

Vi har en miljögrupp och miljösamordnare som har till uppgift att sammanställa och dokumentera arbetet och resultaten fortlöpande. När ett mål är uppnått ska det utvärderas och sedan ska ett beslut om nytt mål tas.

Miljögruppen består av 6 personer: Benjamin Lundqvist kyrkoherde, Magnus Nilsson kyrkvaktmästare, Caroline Tivedal-Persson miljösamordnare, Ingeborg Lindqvist Torstensson ordförande i kyrkorådet, Anneli Nordin kyrkorådet och Astrid Odell kyrkorådet.

Hållbarhetsarbetet är redan väl förankrat i församlingen och de olika verksamheterna. Vi sopsorterar, ställer miljö- och hållbarhets krav på inköp och på de flesta av våra leverantörer. Vi har installerat värmeåtervinning i servicebyggnaden och församlingshemmet och medverkar i projektet mångfaldens landskap. Det är några exempel på vårt arbete.

Innan årets slut hoppas vi vara klara med dokumentationen för fas 1 så vi kan få vår miljödiplomering. När vi diplomerats fas 1 så jobbar vi vidare mot fas 2. För att behålla diplomeringen måste vi visa att arbetet fortskrider och att vi aktivt arbetar mot nya mål. Miljödiplomeringen är ett sätt att mäta och visualisera församlingens arbete med hållbarhetsfrågor.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Pilgrimsvandringen i Franciskus fotspår är inställd.

Den inplanerade pilgrimsvandringen i Franciskus fotspår i Farfa Italien den 3/10 – 8/10 är inställd på grund av Covid 19 viruset. Vi hoppas på att kunna genomföra den resan nästa år istället.

Däremot kommer vi att planenligt genomföra pilgrimsvandringen från Riseberga klosterruin till Vadstena 18/5 – 24/5 samt vandringen till Nidaros 1/9 – 6/9 så vida inget oförutsett inträffar.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Coronatid är vandringstid

Många ger sig ut i skog och mark på vandring i dessa coronatider. När gruppaktiviteter blir svåra att genomföra kan man ju vandra enskilt eller i mindre konstellationer. Närkes Pilgrimscenter erbjuder service längs Katarinaleden (från Närkes Kil i norr till Vadstena i söder) för 400 kr per dag. Då kan man få hjälp med transport av bagage till nästa etappmål, kvällsmat, övernattning och frukost med matsäcksberedning.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bokcafé inställt

I corona tider får vi anpassa oss och vår verksamhet efter de nya riktlinjer som gäller. Tyvärr får vi senarelägga bokcaféet vi hade inplanerat. Författarinnan Eva Mattson skulle komma och berätta om sin bok Furstinnan en biografi om drottningen Katarina Jagellonica, men så som läget är så finner vi det bäst att flytta fram det till ett senare datum. Vi får återkomma om när det blir.

Bildresultat för katarina jagellonica
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar