Vintrosa kyrka-Knista kyrka, 9 km/ Vintrosa-Riseberga 14 km

Från Vintrosa kyrka går man söderut på grusväg via Spånga, Östra Granhammar (med avstickare till Granhammars kurkoruin) till Knista kyrka.

Vill man gå ända till Riseberga går man västerut från Knista kyrka på landsvägen som snart svänger söderut. Leden går en liten bit, ca 50 m, parallellt med vägen mot Fjugesta, men går sedan österut över en bäck. Håll höger i t-korsning och fortsätt söderut genom ett skogsparti, mot Övre Lövsta och Nedre Gysta. Håll höger på landsvägen (Örebrovägen). Vid avtaget till Övre Gysta börjar en markväg som går söderut och kommer fram vid Riseberga. Sällskapet Riseberga Rediviva guidar grupper efter förbokning, se nedan.

Vintrosa kyrka

På platsen för Vintrosa kyrka fanns tidigare en medeltidskyrka, sannolikt uppförd under 1100-talet eller tidigt på 1200-talet. Kyrkan raserades i etapper under 1700-talet och 1800-talet. Partier av medeltidskyrkan finns möjligen bevarade i det befintliga långhusets sydmur, ovisst dock i vilken omfattning. Vid radikal ombyggnad på 1720 och 1730-talen breddades medeltidskyrkan i norr och förlängdes i öster och sakristian utvidgades. Åren 1824 -1825 vidgades kyrkan mot väster och det medeltida tornet ersattes med ett nytt.

Kyrkan förstördes när taket rasade in i en brand i mars 2014, men är restaurerad och återinvigdes vid påsk 2016. Det medeltida triumfkrucifixet kunde räddas från branden och hänger nu som altaruppsats med bakgrund av en mosaik skapad av Gabor Pastor.

Granhammars gamla kyrka

http://www.lansstyrelsen.se/granhammarskyrkoruin

Knista kyrka

Knista kyrka ligger vackert belägen ute på Närkeslätten. Knista kyrka är främst är känd för sina takmålningar, där flera av Bibelns kända berättelser illustreras. I det främsta valvet ses Edens lustgård. Gud Fader skapar de första människorna. Adam och Eva ses vid kunskapens träd. Syndafallet, utdrivandet ur lustgården och det första brodermordet ingår också i detta bildparti. I andra valvet finner man Noaks ark, med människor och djur.

Till sina äldsta delar, tornet och långhuset, anses kyrkan stamma från 1100-talets senare del. Tornet är ett typiskt ”Närkes-torn” med avsatser i murlivet. Knista-tornet har tillsammans med tornen i Gräve och Hardemo kyrkor bildat skola för tornbyggare och på olika sätt varit förebilder för ett flertal kyrkor i Närke. I en av tornvåningarna har – liksom i Gräve – under medeltiden funnits ett litet privatkapell eller loge. Detta kapell var avsett för någon mera förnäm sockenbo.

De takstolar som bär upp taket i kyrkans västra del är Knista kyrka ensamma om i Sverige. De är också de ursprungliga och bar upp taket redan i 1100-talskyrkan. Konstruktionen är mycket märklig, av samma typ som använts i norska stavkyrkor.

Se även http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/kulturmiljo/sevarda-kulturmiljoer/lekeberg/knista-kyrka/Pages/default.aspx

Boende Vintrosa

Bäcks gård B&B; www.backsgard.se

Granhammar (ej boende)

Ostbutik m.m., www.ostbiten.se

Boende Knista

Möjlighet finns att övernatta i Knista Sockengård natten mellan söndag och måndag under juni och augusti 2016. Det finns inga madrasser och inte heller någon beredskap för kvällsmat och frukost, utan vandrarna tar med sig allt de behöver själva eller bokar madrasser och inköp av mat senast 3 veckor innan via pilgrimscenter@viby.nu.

Boende och service Fjugesta
I Fjugesta finns livsmedelsaffärer och flera restauranger. Täta bussförbindelse med Örebro. Mer information finns på www.vistitlekeberg.se

Tysslinge församling, Vintrosa kyrka

https://svenskakyrkan.se/tysslinge

Knista församling

https://svenskakyrkan.se/knista