Riseberga-Viby, 16 km (Knista kyrka-Viby kyrka, 22 km)

Om vandringen börjar från Knista kyrka går man västerut på landsvägen som snart svänger söderut. Leden går en liten bit, ca 50 m, parallellt med vägen mot Fjugesta, men går sedan österut över en bäck. Håll höger i t-korsning och fortsätt söderut genom ett skogsparti, mot Övre Lövsta och Nedre Gysta. Håll höger på landsvägen (Örebrovägen). Vid avtaget till Övre Gysta börjar en markväg som går söderut och kommer fram vid Riseberga. Sällskapet Riseberga Rediviva guidar grupper efter förbokning, se nedan.

Katarinaleden följer till en början Munkastigen från Riseberga mot Edbergs kyrka och Logsjögatan men svänger av till vänster över landsvägen Fjugesta-Vretstorp mot Norra Öna, Getingeberg och Viby kyrka.

Knista kyrka

Knista kyrka ligger vackert belägen ute på Närkeslätten. Knista kyrka är främst är känd för sina takmålningar, där flera av Bibelns kända berättelser illustreras. I det främsta valvet ses Edens lustgård. Gud Fader skapar de första människorna. Adam och Eva ses vid kunskapens träd. Syndafallet, utdrivandet ur lustgården och det första brodermordet ingår också i detta bildparti. I andra valvet finner man Noaks ark, med människor och djur.

Till sina äldsta delar, tornet och långhuset, anses kyrkan stamma från 1100-talets senare del. Tornet är ett typiskt ”Närkes-torn” med avsatser i murlivet. Knista-tornet har tillsammans med tornen i Gräve och Hardemo kyrkor bildat skola för tornbyggare och på olika sätt varit förebilder för ett flertal kyrkor i Närke. I en av tornvåningarna har – liksom i Gräve – under medeltiden funnits ett litet privatkapell eller loge. Detta kapell var avsett för någon mera förnäm sockenbo.

De takstolar som bär upp taket i kyrkans västra del är Knista kyrka ensamma om i Sverige. De är också de ursprungliga och bar upp taket redan i 1100-talskyrkan. Konstruktionen är mycket märklig, av samma typ som använts i norska stavkyrkor.

Se även http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/kulturmiljo/sevarda-kulturmiljoer/lekeberg/knista-kyrka/Pages/default.aspx

Riseberga kloster och bönhus

Riseberga Kloster har blivit något av en symbol för Lekeberg och är den äldsta ”byggnaden” i Västernärke. Jarlen Birger Brosa skänkte i slutet av 1100-talet ett antal jordegendomar till ’systrarna i Riseberga”. Detta donationsbrev anses vara upptakten till Riseberga kloster, som var ett cistercienserkloster. Klostret fick med tiden ett mycket stort jordinnehav. Hela Edsbergs socken låg under klostret och Riseberga var därför skyldigt att hålla präst till sockenfolkets tjänst.

Riseberga kloster var ett så kallat adminstrationskloster för bland annat Julita och Alvastra kloster. Här fanns en abedissa, nunnor och konverser (leksystrar). De hade också hjälp från lekbröder – vilka emellertid fick bo på klostrets utsida. Troligt är att man på Riseberga ägnade sig åt framställning av järn, antagligen för att man fick järnmalm i skattebetalning. Cistercienserna var kända för sin järnframställning, speciellt i Frankrike och England. År 1341 satte Ulf Gudmarsson och Birgitta Birgersdotter, Den Heliga Birgitta, sin dotter Ingeborg som novis i Riseberga. Även dottern Katarina kom senare dit. Riksdagen i Västerås 1527, reformationsriksdagen, drog in alla kloster under kronan. Det fanns dock några nunnor kvar i Riseberga ända fram till ca 1560. 1546 eldhärjades klostret. Vådeld eller åsknedslag var den troliga orsaken.

Olof Gabriel Hedengren blev 1844 ägare till Riseberga. Han blev en folkväckelsernas man i Västernärke. 1855 stod bönhuset på Riseberga klart. Det är landets näst äldsta. Hans mejeri vid Riseberga framställde smör och ost efter nya metoder. Amfiteatern på Riseberga ca 500 m nordväst om klostret är landets största utomhusteater. Den byggdes 1937 och rymmer 1216 sittande åskådare. 1 dag används den bl. a. vid skolavslutningar. Floran på Risebergahöjden bör man också lägga märke till. Här hittar man många vackra växter, både gamla odlade och förvildade samt sådana som ingår i vår vilda flora. Tre växter som ingick i den forna klosterträdgården finns ännu blommande varje år: Spansk körvel, Luktviol och Vintergröna.

Se även http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/kulturmiljo/sevarda-kulturmiljoer/lekeberg/riseberga-klosterruin/Pages/index.aspx

Guidning vid Riseberga kloster

Sällskapet Riseberga Rediviva gärna emot pilgrimmer som vill ha en guidad rundvandring i Riseberga klosterruin. En guidning kostar 30 kr/person (minimum 500 kr maximum 1000 kr).

Under sommarhalvåret ordnas guidningar av klosterområdet varje onsdag, klockan 18.00.

Kontaktuppgifter: www.hembygd.se/risebergalänk till annan webbplats, wivianne.hogman@telia.com , 070-657 91 94.

Edsbergs kyrka

Den första kyrkan i Edsberg kan ha byggts redan i slutet av 1000-talet. Det som talar för detta är en i kyrkans långhus befintlig kolonn av sandsten med ornament. Denna pelare är från Riseberga och anses ha tillhört det gårdskapell som skulle ha varit uppfört vid Riseberga århundradet före klostrets tillkomst. Klostret och Edsbergs församling tycks från början ha haft nära anknytning. Sockenprästen var konfessor vid klostret och bodde vid Riseberga.

Konventet tog hand om det tionde som egentligen skulle ha tillfallit sockenprästen. I gengäld svarade konventet för mässor och själavård i socknen. Äldsta delen av Edsbergs kyrka kan dateras till mitten av 1100-talet och från denna tid härrör sydportalen med sin rikt dekorerade dörr. År 1650 började man utvidga kyrkan. Man gjorde då ett tillbygge på södra sidan. Byggmaterial hämtades från klostret vid Riseberga, vilket brunnit 1546.

Sevärdheter är förutom den tidigare nämnda pelaren från Riseberga den medeltida dopfunten. Från klostertiden vid Riseberga finns också ett minne i Edsbergs kyrka. Pelaren var ju från tiden före klostret. Det är en av klockorna i tornet. Den vackra altartavlan är utförd 1685 av snickaren Magnus Hök från Riseberga. Den föreställer Jesus bön i Getsemane. På sidorna står apostlarna i skulptur. Denna altartavla togs bort från kyrkan i början av 1800-talet och placerades i sockenstugan. Numera finns den dock åter på sin rätta plats.

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/kulturmiljo/sevarda-kulturmiljoer/lekeberg/edsbergs-kyrka/Pages/default.aspx

Viby kyrka

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/kulturmiljo/sevarda-kulturmiljoer/hallsberg/viby-kyrka/Pages/default.aspx

Viby prästgård

http://www.pilgrimnarke.se/wp-admin/post.php?post=103&action=edit

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/kulturmiljo/sevarda-kulturmiljoer/hallsberg/lundby-prastgard/Pages/default.aspx

 

Boende Knista

Möjlighet finns att övernatta i Knista Sockengård natten mellan söndag och måndag under juni och augusti 2016. Det finns inga madrasser och inte heller någon beredskap för kvällsmat och frukost, utan vandrarna tar med sig allt de behöver själva eller bokar madrasser och inköp av mat senast 3 veckor innan via pilgrimscenter@viby.nu.

Boende och service Fjugesta
I Fjugesta finns livsmedelsaffärer och flera restauranger. Täta bussförbindelse med Örebro. Mer information finns på www.vistitlekeberg.se

Boende Viby

Viby Gamla Prästgård med Närkes Pilgrimscenter, ligger ca 2,5 km sydväst om kyrkan på andra sidan Vibysjön. Kontakt 0582-66 06 10 eller pilgrimscenter@viby.nu; www.pilgrimnarke.se/vibygamlaprastgard/boende

Odensvi B&B; ligger ca 7 km söder om Viby kyrka, längs Katarinaleden;  www.odensvi.net,

Gatan B&B; ligger ca 6 km söder om Viby kyrka, längs Katarinaleden, 070 514 17 52 eller 070 209 88 56

Restauranger i Viby:

Viby krog 0582-701 11

Restaurang och pizzeria Vretstorp 0582-66 01 60

Östansjö pizzeria och restaurang 0582-520 59

Livsmedel:

ICA Sojas, Vretstorp , 0582-66 01 33

Knista församling

https://svenskakyrkan.se/knista

Edsbergs församling; Riseberga klosterruin, Edsbergs kyrka

www.svenskakyrkan.se/edsberg

Viby församling

www.vibyforsamling.se