Motala-Vadstena, 17 km

Från Varamon tar du höger på Badvägen, korsar RV50 på gångbro och fortsätter söderut på Rådmansgatan. Ta till vänster, österut, på Sjögatan mot Motala kyrka.

Motala kyrka

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Motalakyrka.pdf

Fortsätt sedan på Birgittaleden via Sjögatan, med Stadsparken på höger sida. Ta till vänster på Platensgatan och sedan höger för att korsa Göta kanal och Motala ström på Strömbron. Strömparken ligger nu på vänster sida och du tar höger på Södra Allén och vänster, söderut, på Abelsgatan mot Fålehagsvägen. Fortsätt söderut med golfbanan på vänster sida och korsa så småningom RV50/RV32 och gå vidare på asfaltvägen och här följer två alternativ:

1) Gå mot Fågelsta och vid Västra Stenby ta till höger, söderut, mot Hagebyhöga

2) Gå under järnvägsbron och sedan på grusvägar mot Appelby. Det här vägvalet är mer omväxlande, men vägen tar slut vid en privat bostad så visa särskild hänsyn där. Framför huset brukar det stå ett antal bilar parkerade. Bortanför bilarna är en grind som man kan öppna. När du har stängt grinden kan du vandra vidare mellan hästhagar.

Hagebyhöga kyrka

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Hagebyh%C3%B6gakyrka.pdf

Efter Hageby kan du gå höger, åt nordväst, på en liten väg som tar slut vid ett hus. Där går du rakt fram på högra sidan av inhägnaden till en dunge där det finns en stege över gärdesgården till spångar över naturskyddsområdet. När du kommer fram till RV50 går du åt vänster ca 50 meter in på campingområdet. Därifrån går gångväg in till Vadstena.

För aktuell information om Birgittaleden kan du kontakta Pilgrimscentrum i Vadstena, tel: 0143-128 20 eller http://www.pilgrimscentrum.se/

Vadstena klosterkyrka

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vadstena_klosterkyrka

http://www.vadstenaochdalsforsamlingar.se/?pg=577452591&c=346

 

Boende Motala

Strandstugorna i Varamon, tel: 0141-21 99 00

http://www.hotellostermalm.se/ (Frukost kan bokas på Skogsborgs vandrarhem, se nedan)

Skogsborg, STF Vandrarhem, tel 0141-574 36

http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/upptack/Omraden/Ostergotland/Vandrarhem/STF-Vandrarhem-MotalaVaramon/Pris–Bokning1/

Restauranger Varamon

Restaurang Sjövik; http://www.restaurangsjovik.se/

Restaurang & Café Beach Crib; http://www.varamobaden.com/

Boende Vadstena

Pilgrimscentrum; http://www.pilgrimscentrum.se/

STF Vandrarhem; http://www.svenskaturistforeningen.se/upptack/Omraden/Ostergotland/Vandrarhem/STF-Vandrarhem-Vadstena/