Tångeråsa kyrka-Svartå herrgård, 21 km

Leden går från Tångeråsa kyrka via Västkärr, Skagershultsmossen, Skagershults gamla kyrka, Hammarsjön, Hasselfors och Svartå herrgård.

Se etapp 2 Munkastigen

http://bergslagsleden.se/etapper/munkastigen/etapp-2/

Boende Svartå

Åbytorp B&B; http://www.svarta.nu/om-svart%C3%A5/%C3%A5bytorp-boende-12650169