Pilgrimskyrkor Svenska kyrkan i Örebro

Under sommaren 2015 ingick sju kyrkor i Örebro pastorat, Svenska kyrkan; Almby, S:t Nicolai, Olaus Petri, S:t Mikael, Längbro, Edsberg och Tångeråsa, i en pilgrimssatsning där man kunde besöka kyrkorna och samla besöksstämplar. Här kan du se informationen som fanns vid respektive kyrka.

Almby A3 Affisch Pilgrim Almby

S:t Nicolai A3 Affisch Pilgrim St Nicolai

Olaus Petri A3 Affisch Pilgrim Olaus Petri

S:t Mikael A3 Affisch Pilgrim St Mikael

Längbro A3 Affisch Pilgrim Längbro

Edsberg A3 Affisch Pilgrim Edsberg

Tångeråsa A3 Affisch Pilgrim Tångeråsa